SzemélyesÜdvözlő oldal
Magamról
Képek 

 

 

István vagyok,de Pistinek szóllitanak.

Édesapám Ferenc /1926.szept – 1997.jul.05/ : Édesanyám Komárnicki Margit /1923 szept.12 – 2008.máj.15. Egy testvérem van / Katalin 1956.aug.03 -/ *róla később

Szüleim első élő de harmadik gyereke vagyok.Első gyerekük Ferike 4-hónapos korába meghalt - kiütéseit a védőnő kinyomkodta és elfertőzőtt,akkor még nem volt hatásos gyógyszer.A második gyerek halva születet,volt egy hamis tehén Rózsi aki hasba döfte anyát. Gyerek koromat Nyírgyulajban töltöttem.Szüleim,de anyai nagyszüleim kedvence voltam-nekik két lányuk volt anya és Erzsi kereszt anyám.Sokat voltam nagymamával /Juliska néni másoknak/.Nagyapa János bácsi másoknak nekem„pesti papó”.Bp-en dolgozott,egy fiu kollégiumban volt fütö és gondnok.Minden hétvégén hozott finomságokat.1957 noveremberébe Erzsébet napon szenvedett autó belesetett és Katalin napon távozott.*később irok ide

1959-67 között végeztem el az általános iskolat jó eredménnyel-az első négy osztályt Nyírgyulal-Kerekhalom tanyasi iskolába összevont osztályban.Édesapám 1960-ig földmüvelő kevés sajat és feles földön dolgozott.Nem akart TSZ-tag lenni így 1960-tól ingázó segedmunkás Bp-i téglagyár majd rokkant nyugdijazásáig MÁV segedmunkás.Édesanyám háztartásbeli és kevés saját földünket és szőllőtt müvelte hét közben.Általános iskolában délelőt-délutáni rendszerbe jártam.Ha délutános voltam a földmunkálósból mentem iskolába vagy iskolából mentem dolgozni.

Középiskolába a debreceni Mechwart András Gépipari Tecnikumba jártam 1967-71 között.Abban az időbe ez az ország elit középiskolái közzé tartozott.550 jó tanuló diák közzül vettek fel 120-at.Felvételi volt irásban matematika,fizika,magyar szóbeli általános és müszaki ismeretek.Gyulajból ketten jelenkeztünk én és örök vetélytársam Szluk Pisti – mind kettőnket felvettek.Nagyon örültek tanáraim mert előző években általuk jobb tanulóknak nem sikerült.

Iskolámnak nem volt saját kollégiuma ,csak 100 férőhelye az Épitőipari Tecnikum kolégiumában.Először nem vettek fel kolégiumba-de szüleim válalták az albérletet.

Egy rendes nénihez /Forróné/ kerültem albérletbe egy osztálytársammal együtt.A néni fia szinten a gépipariba járt egy évvel elöttem.Jól éreztem magam,de mégis nagyon boldog lettem amikor szeptemer középén még is felvettek kollégiumba.Anyagi okok miatt volt nagyon szerencsés fordulat.

A tecnikum szigoru de igazságos suli volt. A testnevélés tanárt kivéve minden tanárommal jól kijöttem.Kedvencem volt az osztály főnököm /Szendrei Gyögy / aki velünk kezdet-fiatal volt egy évet tanitot Józsán szülőfalujába álltalánosban.A kemény müszaki tárgyak zömét Vajdics Pál tanitotta akinek édesapja Gyulajban volt görögkatólikus pap.Ő is minden hétvégén jött családjával Gyulajba a szüleihez – együtt utaztunk így „természetes volt részéről,hogy hétfőn mindig első felelő vagyok”*de még irok sztorikat.

Jó közepes tanuló voltam.Többet tudtam mint a jegyeim mutattak,mert mint „kamasz fiunak” nem volt erősségem a renszereség.Később a tudásomat a főiskolán kamatoztattam – az ottani számonkérési rendszer jobban feküdt nekem.

1971-ben képesitő vizzgát tettem „jó” minősitéssel és -okleveles gépész technikus.lettem.

A bp-i Bánki Donát Gépipari Müszaki Főiskola általános gépész karára jelenkeztem és elsőre felvettek.Itt szerencsére kollégiumba is felvettek.Kezdődött életem talán legszebb három éve.

A főiskola szinvonalas és modern felfogásu volt.A hosszu haj stb.nem volt gond. Csatolok magamról egy ilyen képet.A tanárok kolegának szólitottak – és egy-két óra adó magasszintü beképzelt vezetőt kivéve annak is tartottak.Kevés saját jegyzete volt még a főiskolának.Két éve lett főiskola mikor – mint később ki derült nagy hiba volt -megszüntették a közép és felsőfoku technikumokat.Egyetemi jegyzetek és szakkönyvek voltak ajánva meg az előadásokon készitett saját jegyzet.Én nem voltam redszeres előadás látogató – arra ügyeltem ne legyen öt katalógusom /ez az előadás végén tartott időnkénti jelenlét ellenőrzés/-hogy ez ne akadájozza a vizsgára bocsájtáshoz szükséges félév végi aláirást.Egyszer kerültem így gondba de a szakálas körzeti orvos akit ekkor láttam először és utoljára -nagy lelki fröcs után kisegitett egy orvosi igazolással.Na de volt egy rendes szőke évfolyan és kolégiumi társam aki a főiskola előtt két évig gyorsiró volt.Minden előadáson ott volt és olyan jegyzetet készitett amiben még az is benne volt hogy az előadó köhog,eltört a kréta stb.Ebből én hosználható anyagot készitettem-és eközbe már tudtam is az anyagot.

Ez a főiskolás képem mire utaltam.Kétféle diák van – egyik hallás után másik olvasás után tud eredménye- sen tanulni.Én olvasás után tudok memorizálni ezért is nem szerettem előadásra járni.Kolléga nőm hallás után tudott memorizálni,ézert én szóba elmondtem neki az anyagot-megérdemelte.Róla még annyit nagyon tudott puskázni-én soha nem próbáltam,ha valamit leirtam már tudtam.

A magas szintü tudást adó középiskolám előnyét kamatoztattam és hamar megtanultam vizsgára készülni és vizsgázni.Ha lehetet elsőnek vizsgáztam.Általában a kihuzott két tétel jó megoldása után megajánlották a közepest.Talán egyetlen voltam aki soha nem fogadta el – válalva,hogy a vége akor „kirugás” is lehet.Mindég sikeres voltam.A 3-6 félévben evfolyan első voltam.Egy „kirugásom volt. *majd leirom

A kollégium csodálatos volt.Második,harmadik évben egy kétszemélyes szobába laktam -szoba társam Füzi István /müszaki tanár szakos volt / a barátnőjénél lakott csak azért volt kolégista,hogy nekem önálló szobám legyen.Hivatalosan reggel héttől este 11-gy lehetett látogatót fogadni .

De ez csak papiron volt így.Első és egyetlen szerelmem gyakorlatilag velem élt a kollégiumban.Ő Zsó volt.Zsóról külön blogba irok. *ide még irok

1974.julius 12-én sikeres államvizgát tettem és megvédtem szakdolgozatomat.Okleveles Általános Gépeszüzemmérnök lettem.1974.augusztus 01-én müvezetőként elkezdtem dolgozni a Csepel Müvek Motorkerékgyár nyírbátori gyáregységében.Az üzem amit kaptam nagyon rossz mutatókkal rendelkezett.Nagy lendülettel vetettem magam a munkába -nem nyolc órát dolgozva.Sikeres voltam amit a szakma elismert -igaz rövid időm volt 1975 február 27-én bevonultam katonának.A szakmai vezetés elismert nem úgy a párttitkár /Nótin János aki akkor végezte a nyolcadik osztályt – de már a római számokat is ismerte mert ünnepi beszédébe V.I.Lenint 6-ik Leninek nevezte-hallottam 1974 november 7-én/.Sógora Varga István csoport vezetőm volt.Az egyik munkás reggeliét megette és a táskájábe a kaja helyet emberi ürüléket tett.Mertem neki mint pártalapszervi titkárnak irásbeli figyelmeztetést adni a pártszervezet vélményét nem kikérve.Ebből a lehető legjobban jöttem ki – mert nagyon nem akartam párt tag lenni de már folymatba volt a beszervezésem.Nótin „elvtárs”nem rugatott ki mivel fiatal és tapasztalatlan vagyok – de megigérte amíg ő a párt titkár én nem leszek párt tag.Nem is akartam nem is lettem bár lehettem volna még is.Hogy nem voltam párt tag ez nagyon befolyásolta későbbi előmenetelemet.

Petről való elkerülésem után első szerelmem véget ért csak barátság maradt egy ideig.Erről a ZSÓ blogomba irok.

Be jártam Gyulajból a buszon rám hajtott egy csinos lány Papik Vali könyvelő volt a bátori Ruhaipari Szövetkezetnél.Még bennem volt Zsó emléke de összejöttünk és komoly kapcsolat lehetett volna.*ide is irokA kotonaság nem az én müfajom volt.1975.február 27-én Karcagra vonultam be – tartalékos tiszti kiképzésre 2-évre.Küdtek értesitést , hogy iskolai végzetségem és egészségi állapotom miatt tartalékos tiszti kiképzésemet tervezik a sorkatoni szolgálatom alatt.Én elsőre kapásból elutasitottam , de mikor megfenyegedtek , hogy elvisznek a dunántulra és szivatni fognak évente egyszer se biztos , haza jövök – megadtam magam.

Ez első időszakot /8 hónap/ kibirtam – bennünket nem szivattak mint a „kopaszokat szokták – tudták , hogy a második időszakban már tiszthelyettesek leszünk.Normális elméleti és gyakorlati kiképzés volt – takaritani csak saját körletünket kellett.

Októberbe az első időszak végén légvédelmi tüzér őrmester lettem -kezdődött a csapatgyakorlat.A csapat gyakorlat helyszinei – itt Karcag /korábbi gyakorlat szerint 3-fő/:a hirhedt Lenti és Kalocsa:az isten háta mögötti Jánoshalma:és Keszthely.Természetesen Karcagon szerettem volna maradni -de 3-an voltunk Szabolcsiak és egy Karcagi a rendőrkapitány fia és egy Szolnoki az ottani laktanya parancsnok fia.20-an voltunk 18-ónknak volt főiskolai végzetsége:a karcagi és szolnoki srácnak nem.A csapatgyakorlatra vezénylés eredménye meglepő lett – mi a három Szabolcs és a Karcagi srác maradt Karcagon.A szolnoki srácot /nagyon fegyelmezetlen 18-éves sráv volt/ Lentibe vezényelték -igaz egy hónap után átvezényelték Szolnokra!!!.Én.hogy Karcagon maradtam az is hozzájárult,hogy a személyzeti tiszt mellett mindég volt hallgató /igy neveztek nem honvédnek/ és most itt váltás volt és én szépen irtam müszaki betükkel.Tóni bácsi a személyzeti főtiszt /őrnagy/ kimondottan rendes volt és a többi főtiszhez képest müvelt modern gondolkodásu – annak elenére,hogy suszterből lett katonatiszt 56-után.Nagyon jól kijöttünk:péntek délutántól hétfő reggelig a katonaság elfeledve volt.Igaz minden munka időbe készen volt – parancs nélkül éjel is dolgoztam ha kellett.Jól éresztem magam az is jó volt ,hogy laktanyán kívül civilbe járhattam.

1976.áprilisában az országgyülés uj honvédelmi törvényt hozott amely többek között rendezte az egyetemet és főiskolát végzettek rendezetlen sorkatonai szolgálati idejét.Eddig volt aki előfelvételis lett és az egyetem-főiskola élőtti évbe katona volt és egyetem után be vagy nem hivták be a még hiányzó rész letöltésére, vagy mint engem 2-évre hivtak be.Az uj törvény szerint az egyetemet-főisklát végzetteknek egyöntetüen 18-honap a sorkatonai szolgálati idő.Jött az óriási kérdés mi mikor szerelünk le.Sok helyről szereztünk információkat,de az volt a vélemény ez az ezután bevonulókra érvényes csak.El mult a remény hogy hamarabb leszerelünk.

Mivel a katonaságnal a szabadságnál a szombat-vasárnap is szabadság nap – mivel nekem az amugy is szabad volt csak egyben volt érdemes kivenni.Igy 76 májusába kivettem az összes kb 3-hét szabimat – és jó programot terveztem meg.Egy pénteken hazamentem a 3-hét szabira – hétfőn jött a távirat azonnal vonuljon be.Derült égből vilám csapás.

Nem tudtam mi történt – háborus veszély van? - azt tudtam Tóni bácsi nem szivat.Káromkodva minden tervezett programomat lemondtam és hétfő este éjfélkor megérkeztem a laktanyába.A kapu ügyeletes az a zászlós volt aki velünk lakott a nőtlen tiszti szállón./a csapat gyakorlat idején itt laktunk nem körletben/.Kérdeztem tőle mi van – átadta Tóni bácsi üzenetét „nagyon sajnálom de leszerelsz”.Tehát ránk is vonatkozott a 18-honap – nem csinálnak nekünk külön tiszti vizsgát,hanem a nyolc hónappal korábban bevonultokkal teszünk tiszti vizsgát.Igy 1976.junius.03-án tiszti vizsgát tettem – előléptettek alhadnagyjá és leszereltem.

Katonasággal kapcsolatba még:Két szakmai számom lett légvédelmi tuzér és szemlyzeti tiszt -később csak az utolsót ismerték.Mint tartalékost szerencsére megusztam két behivással.1981.08.24-25 két nap és 1985.07.08-07.19 12 nap.Tatalékoskét kint volt a katonai felszerelésem a „Balkányi Hadifogoly tábor”személyzeti tiszje ként voltam lebiztositva.

Soros élőléptes 1982.09.19 hadnagy ,1984.04.04 főhadnagy nem tudom miért,2004.03.31-én töröltek a hadköteles nyilvántartásból és századossá léptettek élő.Leszerelésem után vissza mentem korábbi munkahelyemre amelynek neve és profilja megváltozott Csepel Müvek Szerszámgépgyár Nyírbátori Gyáregysége lett.

Első feladatom lett a „furószán ház” ötvény készre forgácsálásának megvalósitása 1977 januárjátol nyírbátorban.Ez az eddig nyírbátorban gyártott alkatrészeknél sokkal bonyolultabb és magasabb müszaki szinvonalt igénylő feladat volt.76-év második felét döntően Csepelen töltöttem a dolgozókkal együtt-akik betanuláson voltak fent.Én is átvettem a csepeli tapasztalatokat és szerveztem a gyártóeszközök nyírbátorba való letelepitését valamint a helyi viszonyokat figyelembe véve a nyírbátori gyártó hely és géppark kialakitása. 1977. januárban beindult a nyírbátori gyártás.A kezdeti nehézségek problémák ellenére folyamatosan biztositani tudtuk a megmunkált furószánokat a csepeli szerelde részére.1977 második félévétől a gyártás ugymond rutonszerüen folyt.A gyár következő nagy feladata egy szerelő üzem beinditása.Itt is itt voltam már az indulásnál.A leendő Szerelde termelésvezető-üzemvezető helyettese lettem.Most is hónapokat voltam csepelen.Először az RF-50 furószánház /aminek nyírbátori gyártás megvalósitásába részt vettem/ rögzitőház majd az RF-50 sugárfurógép,a többi RF furószánok, NC gépektartozékainak szerelése követett folyamatosan.A szerelde bővült tovább-RFh-75 koplett radiálfurógép,NC szerszámtárak stb.

Nyírgyulajban laktam szüleimmel és busszal jártam be dolgozni /8km/.Szüleim anyagi segitségével beszálltam egy társasházi épitkezésbe.Tégla épésü 2 emeletes ház 2+2fél szobás lakásokkal.Éltem szabad legény életemet de meggondolt megfontolt voltam.

1979. februárjába véletlenül összefutottam egy lánnyal.Nyírbélteki volt éretségi után Nyíegyházán tanult egy kétéves elekromüszerész képző iskolában.-A szakma abszulut távol állt tőle: cukrász szeretett volna lenn:de mivel Bélteken a Ganz gyárnak volt egy gyáregysége édesanyja unszolására ide ment.Édesapját korán elvesztette volt egy tőle 7 évvel fiatalabb huga /Ő 1960-as születésü/.Nagyon szerény körülmények között éltek édesanyja betanitott munkás volt az emlitett Ganz gyáregységben.

Rendes,szerény lánynak ismertem meg és az anyagi helyzetünk külömbbségét nem véve számitásba „komolyra vettem”.A leendő házam ára közben emelkedett de megoldható volt-1980. Második féléve volt az átadás dátuma.Sok mindenek után megszületett a döntés:1980.juniusába végez és közvetlen utána összeházasodunk.A lakás átadásáig Nyírbélteken lakunk és ő ideiglenesen a Nyírbátorba való költözésünkig a Nyírbélteki Ganz gyáregységben helyezkedik el.

Az esküvő előtt volt egy fontos kérésem lehendő nejemhez.Ugy alakult a dolog ,hogy az az OTP-vel a szersződés kötés szerda -mi szombaton esküdünk.Megszervezte a lakóközösség,hogy kedden a „tanácsi” esküvőt tegyük meg.EZ TETJE! Megkapjuk a beválalt két gyerek utáni -akkor 60-ezer Ft-ot.--Tájákoztatás ez nekem jó fizetetésem volt 4.500.-ft egy Lada kb 80-ezer:de 60-ezer sok pénz ha sebbe marad.

Ö nem válalta be -hivatkozás volt.sajna én nem vettem a lapot–Miért nem?--Egy nagyon nehéz körülmények között élőnek a 60-ezer nem számít?

--Megtörtént a házaságságkötés 1980.jun.__-án.----Itt a vége az első sikeres koromnak!Most irok a amit igértem

Folyt-lesz

   

 www.otvenentul.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!